برنامه هفتگی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کلیه دانشجویان گرامی موظفند طبق برنامه هفتگی اعلام شده در

کانال مرکز   ضمن رعایت قوانین آموزشی سر کلاس های مجازی

سامانه سمالایو  شرکت نمایید.

درصورت عدم انتخاب واحد در سامانه هم آوا یا انتخاب واحد

اشتباه دانشجو ، سامانه این دسته از دانشجویان متعاقبا اصلاح خواهد گردید.

 

بدیهیست ملاک حضور در کلاس های درسی برنامه هفتگی می باشد.

JoomShaper